Starlex Zemes gabals attīstībai Čiekurkalnā

Zemes gabals attīstībai Čiekurkalnā


14870 m2

Elektrība, Ūdensapgāde, Gāzes pievads

asfalts
1 300 000 EUR - 87,4 EUR/m2
Kadagas 3, Čiekurkalns, Rīga
Mārtiņš Blumbergs
+371 29499465
martins.blumbergs@starlex.lv
Pieteikt apskati
← Atpakaļ
Galerija

Apraksts:

Pārdod 1.487 ha zemes gabalu Čiekurkalnā, Kadagas ielā 3, blakus VID ēkai. Zemes gabalam ir apstiprināts lokālplānojums, saskaņā ar kuru Kadagas ielas 3 teritorijai noteiktais funkcionālais zonējums ir Jauktas centra apbūves teritorija (JC72). Teritorijas galvenie izmantošanas veidi: biroju ēku apbūve; tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve; tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; kultūras iestāžu apbūve; sporta ēku un būvju apbūve; labiekārtota publiskā ārtelpa. Teritorijas papildizmantošanas veidi: transporta apkalpojošā infrastruktūra (būves transporta satiksmes nodrošināšanai, tostarp garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas).

Apbūves intensitāte - līdz 160%. Apbūves augstums - līdz 18 m. Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs - 10%.

Lokālplānojuma īstenošana veicama, izstrādājot būvprojektus un veicot būvniecību atbilstoši šī lokālplānojuma prasībām un risinājumiem. Pirms būvniecības procesa uzsākšanas lokālplānojuma teritorijā jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana. 1. kārtā pieļaujama teritorijas labiekārtojuma ar autostāvvietām būvprojekta izstrāde un īstenošana.

Zemes gabala teritorija ir ar līdzenu reljefu, nav apbūvēta un labiekārtota.

Lokālplānojums paredz teritorijas pieslēgšanu pie centralizētiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem, kā arī pie centralizētiem elektroapgādes tīkliem. Teritorijai piegulošajās ielās ir izbūvēti DN 300 mm ūdensvads Kadagas ielā un DN 560 mm sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas kolektors Talejas ielā. Teritorijas dienvidu stūrī ir paredzēts izveidot jaunu transformatoru apakšstaciju ar 630kVA transformatoru.

Lokālplānojuma teritoriju ir iespējams nodrošināt ar centralizēto gāzes apgādi no Ķīšezera ielas sadales gāzesvada ar spiedienu 0.4 MPa. Lokālplānojuma teritoriju ir iespējams pieslēgt arī pie centralizētiem AS “Rīgas Siltums” siltumapgādies tīkliem. Teritorijai piegulošā Talejas ielā ir izbūvēti Dn800 bezkanāla siltuma tīkli.

Teritorijā ir nepieciešams nodrošināt koplietošanas meliorācijas novadgrāvju saglabāšanu un iztīrīšanu.

Lokālplānojuma teritorijai Kadagas ielā 3 ir izstrādāts apbūves priekšlikums tirdzniecības un izklaides centram. Objekta plānotā platība ir ~7500 m2. Plānotais objekts ir projektēts ar mainīgo būvapjomu augstumu - ar trīs stāvu apjomu pret Kadagas ielu un ar viena stāva apjomu zemes gabala dziļumā. Iebrauktuves teritorijā ir paredzētas no Kadagas ielas. Ja nākotnē pašvaldība izbūvēs Ungura ielu, tad iespējams arī papildus pieslēgums pret Ungura ielu. Zemes gabalā ir paredzētas autostāvvietas ~186 vieglā autotransporta vienībām, trīs autobusiem, kā arī velonovietnes pie galvenajām ieejām jaunajā ēkā. Jaunbūvē paredzēta tirdzniecības platība ~3600 m2, kinoteātris ar piecām zālēm un 460 sēdvietām, un divi restorāni ar 150 sēdvietām.

Saskaņā ar spēkā esošiem lokālplānojumiem, esošo situāciju dabā un atbilstoši esošajam Rīgas pilsētas funkcionālajam zonējumam Kadagas ielas 3 teritorijas tuvumā ir paredzēta pārsvarā dzīvojamā un publiska rakstura (biroju ēkas u.c.) apbūve. Iedzīvotāju un darbinieku apkalpošanai ir nepieciešams atpūtas, pakalpojumu un tirdzniecības objekts, ko ir paredzēts izveidot lokālplānjuma teritorijā.

  • Elektrības pieslēgums
  • Ūdens pieslēgums

Uz kartes:

Starlex inovatīvā un atraktīvā pieeja nodrošina efektīvu pārdošanas procesu!
X

Nosūtīt ziņu

Privātums ir svarīgs

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums labāko pieredzi mūsu vietnē.

Mēs izmantojam arī papildu sīkdatnes, lai saprastu, kā tiek izmantota mūsu vietne un uzlabotu mūsu pakalpojumus.