Starlex Zemesgabals "Priežu dārzs", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Zemesgabals "Priežu dārzs", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads


53800 m2

grants
180 000 EUR - 3,3 EUR/m2
Priežu dārzs , Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Aiga Hercoga
+371 26380061
aiga@starlex.lv
Pieteikt apskati
← Atpakaļ
Galerija

Apraksts:

Tiek pārdots zemesgabals ar lielisku atrašanās vietu Ķekavas pagastā (robežojoties ar Ķekavu). 

Zemesgabala kopējā platība ir 5.38 ha. Piebraukšana zemesgabalam no A5 autoceļa Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte), nogriežoties uz Nākotnes ielu. Zemesgabalam pa vidu iet gāzes vads. Blakus zemesgabalam ir attīstīts savrupmāju ciemats. Netālu atrodas Ķekavas ezers.

Labs investīciju objekts!

Saskaņā ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemesgabalam atļautā izmantošana ir sekojoša:

1) Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) - primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju, dvīņu māju, rindu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu  namu dzīvojamā apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana. Jaunizveidojamā zemesgabala minimālā platība savrupmājai un mazstāvu daudzdzīvokļu namam - 1200 m2; katrai no dvīņu mājām -  600 m2; rindu māju sekcijai - 300 m2; sabiedriskajiem un darījuma objektiem - pēc funkcionālās nepieciešamības. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums: savrupmāju un dvīņu māju apbūvei - 30%; rindu māju apbūvei - 35%. Apbūves maksimālais augstums: nedrīkst pārsniegt 12 m; pamatojot ar detālplānojumu, apbūves maksimālo augstumu var palielināt līdz 14 m (izņemot DzM2).

2) Mežaparka apbūves teritorijas (MDz) - galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju vai dvīņu māju apbūve ar mežu klātā teritorijā. Jaunizveidojamā zemesgabala minimālā platība savrupmājai - 3000 m2; katrai no dvīņu mājām - 1500 m2; sabiedriskajiem un darījumu objektiem pēc  funkcionālās nepieciešamības. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums: apbūves blīvumu apbūves noteikumi nenosaka. Apbūves maksimālais augstums: nedrīkst pārsniegt 10 m; pieļaujams vertikāls arhitektonisks akcents līdz 12 m.

3) Atklāto telpu (zaļās) teritorijas (Z).

Uz kartes:

Starlex inovatīvā un atraktīvā pieeja nodrošina efektīvu pārdošanas procesu!
X

Nosūtīt ziņu