Starlex Zemes gabals ar detālplānojumu Mežārēs

Zemes gabals ar detālplānojumu Mežārēs


35000 m2


asfalts
350 000 EUR
Jaunkalēji , Babītes pag., Rīga
Mārtiņš Blumbergs
+371 29499465
martins.blumbergs@starlex.lv
Pieteikt apskati
← Atpakaļ
Galerija

Apraksts:

Pārdod zemes gabalu ar spēkā esošu detālplānojumu Mežārēs, Babītes novadā. Perspektīva vieta savrupmāju ciemata attīstīšanai uz pašas Rīgas robežas, 9 km attālumā no Rīgas centra. Zemes gabals robežojas ar Kleistu ielu (tālāk Rīgā - Rātsupītes iela). Zemes gabala apkārtnē atrodas ar savrupmājām apbūvētas teritorijas, kā arī neapbūvēti zemes gabali. 

Detālplānojums paredz 3,5 ha zemes gabala sadalīšanu 20 zemes vienībās (ar platību no 1200 m2 līdz 1800 m2) savrupmāju apbūves veidošanai, nodrošinot kopējas publiskās ārtelpas veidošanu un atbilstošu transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūru, paredzot jaunas iekškvartāla ielas izbūvi. Projektētajām zemes vienībām noteikts funkcionālais zonējums Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS1), un katrā jaunizveidotajā zemes vienībā paredzēta vienas savrupmājas būvniecība.

Zemes gabalu maksimālais apbūves blīvums – 30%, maksimālā apbūves intensitāte – 78%, minimālā brīvā teritorija - 40%. Maksimālais dzīvojamās ēkas stāvu skaits – 2 stāvi un jumta stāvs.

Pirms būvniecības procesa uzsākšanas detālplānojuma teritorijā jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana, kā arī jāveic teritorijas meliorācijas sistēmas pārkārtošana un drenāžas izbūve. Pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā ēkas ekspluatācijai nepieciešamie inženiertīkli un komunikācijas, jānodrošina ārējās ugunsdzēsības ūdensapgāde un jāierīko piebraucamais ceļš.

Uz kartes:

Starlex inovatīvā un atraktīvā pieeja nodrošina efektīvu pārdošanas procesu!
X

Nosūtīt ziņu